Tillbaka till West of MeS

Idag så åkte vi ut med jättekonvojen igen till en by i området "West of MeS" där det enligt uppgifter rör sig insurgenter. Vi slog upp en vagnsborg med sjukvårdsvagnen i mitten medans plutonschefen tog skyttesoldaterna ur grupperna Foxtrot, Golf och Hotel och gick in i byn för att samverka med byäldste och andra människor som kunde sitta på värdefull information. Inte bara för att få fram information såklart, utan även för att visa upp oss och bibehålla god kontakt med byn och visa att vi bryr oss och att vi vill och kan hjälpa dem. Min grupp (Echo) stannade och delade upp oss på varsin vagn där vi löste uppgiften som "tailgunners" i själva "borgen". Besättningen behöll beredskapen i sina vagnar.

En kort sammanfattning av vad som sades inne i byn under dagen var att de tyckte det är jättebra att vi hjälper dem och vill fortsätta med det. Men att hjälpa kunde också vara att stjälpa dem. För alltid när ISAF varit i byn så kommer insurgenterna dit och säger åt dem att de inte får prata med oss, inte får hjälpa oss eller använda sig av vår hjälp. Så ju oftare vi är där desto oftare kommer insurgenter dit och försöker styra och ställa. Så nu börjar de bli lite oroliga. För samma sak hände förra året och till slut så drabbade ISAF och insurgenter samman i deras by. Vilket bland annat ledde till att mycket av deras skörd brann ned som ett resultat av striderna. Därför hade dem redan börjat samla in skörden i år. Innan striderna bryter ut...

Sedan använde sig även insurgenterna av propaganda på så sätt att när vi lämnat byn så kunde de komma och ropa ut i byn ur sina moskéer att dem jagat bort oss, att vi är rädda eller att de vunnit en strid och satt oss i flykt. Sådan information får en ändå att tänka till lite. Är det verkligen bra om vi åker dit i sådana fall? Om det leder till att människorna far illa av det i längden? Men samtidigt behöver de ju vår hjälp. En sådan strid känner jag rent spontant att jag skulle vilja ta. För att driva bort insurgenterna från dessa människor. Det om något vore till hjälp för dem...