Joel Thungren

Joel Thungren är 28 år och tjänstgör inom FS19 som skyttesoldat/granatgevärsskytt/Galt-förare på ett stridsfordon 90 i Afghanistan. Han gör sin andra mission i Afghanistan och deltog senast under FS14:s tjänstgöringstid oktober 2007 till juni 2008, då som en av fem närskyddssoldater på FKF (Framskjuten Kirurgisk Förmåga). Joel är idag en av åtta soldater som bemannar ett stridsfordon 90.

Hemma i Sverige arbetar Joel som kriminalvårdare på en anstalt norr om Stockholm. Fritiden ägnas till stor del åt Amerikansk fotboll, en idrott som han utövat de senaste 12 åren. För närvarande spelar han i Arlanda Jets på positionerna Slotback och Free safety. Långa resor är också något som Joel försöker hinna med när tid och tillfälle ges.