Daniel Jansson

Daniel Jansson är 30 år och arbetar som skyttegruppchef på ett stridsfordon 90 i Afghanistan. Befattningen innebär planering, patrullering, ledarskap, eskort och lösande av stridsuppgifter. Daniel är chef för de fem soldater som åker bak i stridsutrymmet på vagnen. Fordonet bemannas också av tre besättningsmän; en förare, en vagnchef och en skytt.

Hemma i Sverige är Daniel egen företagare inom reklam, foto och kommunikation samt har en kandidatexamen i internationell kris- och konflikthantering från Umeå universitet. Parallellt med det egna företaget läser Daniel just nu till sjuksköterska i Falun och har tagit studieuppehåll ett år för anställning i utlandsstyrkan. 

Fritiden ägnas åt träning, resor, multisport och flickvännen i Stockholm.

Som en del av utställningen Fredssoldater bloggar Daniel åt Armémuseum. Ni kan följa hans vardag och kommentera hans tankar direkt på Internet men också på plats hos oss i museet.