Framtidens konto

Framtidens kontor

Att fundera över framtidens kontor är spännande och det ligger i allas intressen att utveckla kontorslandskapen. Därför har många intresserat sig för att forska på området senaste åren, arbetsmiljö och hälsa har tidigare inte varit prioriterat när kontor utvecklats – det har snarare handlat om att effektivisera yta och minska utgifter.

Länge har arbetstagarperspektivet fallit i glömska, istället har man fokuserat på siffror. Dock har ett samband mellan fysiska samt psykosociala faktorer uppenbarat sig, vilket innebär att anställdas prestationer är beroende av gynnsamma fysiska såväl som psykosociala faktorer. Därför är det nödvändigt att utveckla framtidens kontor inom en snar framtid, annars riskerar siffrorna att bli lidande.

Kontor som är anpassade efter företagen parallellt med anställda, som faktiskt är företaget, är till företagets fördel. Det handlar inte bara om atmosfären på arbetsplatsen, utan också om den fysiska omgivningen. Det kan exempelvis vara ljus, ljud och ventilation. När den fysiska omgivningen samspelar med psykosociala faktorer kommer anställda att prestera bättre – det handlar om att de trivs och inte distraheras på ett eller annat sätt.

Senaste åren har flexibla kontor blivit allt vanligare, dock är traditionella kontor fortfarande i dominerande ställning. Den digitala utvecklingen har medfört att anställda inte längre är bundna till arbetsplatsen för att utföra sitt arbete, och inte heller är det givet att man arbetar från åtta till fem varje dag – människor uppskattar att vara flexibla och mobila, och därför kommer framtidens kontor också att vara det.

Aktivitetsbaserade kontorslandskap blir allt vanligare. Det innebär att arbetsplatsen utformas efter anställdas respektive arbetsuppgifter för dagen – exempelvis om man behöver prata i telefon eller sitta i möten. En av många fördelar med aktivitetsbaserade kontorslandskap är att utrymme frigörs när raderna av skrivbord försvinner – det kommer sig av att utrymmet effektiviseras. Och den främsta fördelen är att det motverkar stress och främjar anställdas prestationer på arbetsplatsen. Är du intresserad ytterligare kan du läsa mer hos firman MER som är ett framgångsrikt företag som skapar dessa utrymmen.